Honda CR250R 85-91 Прокладка цилиндра 12191-KS7-880
Article: 000H-219

Honda CR250R 85-91 Прокладка цилиндра 12191-KS7-880

Honda CR250R 85-91 Прокладка цилиндра 12191-KS7-880

$6.50

In stock
Suitable for motorcycles:
Honda: